StacjaJezus

Szkoła Charyzmatów

Wydarzenia , które organizujemy lub współorganizujemy, przestrzeń spotkania, poznawania, a także wspólnej modlitwy.